Thứ tư, 26/09/2018 06:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn

18/11/2011, 16:25 (GMT+7)

Một bạn đọc giấu tên ở Bắc Kạn xin hỏi:

Tôi làm hợp đồng ở một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tôi được ký hợp đồng từ 1/2/2010 đến 1/2/2013 và được hưởng lương theo hệ số, ngoài ra không được hỗ trợ khoản nào khác (như công tác phí, chỗ ở…).

Theo Nghị định 116/2010/NĐ - CP, cán bộ hợp đồng được hưởng lương theo ngân sách Nhà nước cũng được hưởng 70% lương nhưng theo Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT - BNN - BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn.

Vậy trường hợp như chúng tôi đang hợp đồng ở xã có được hưởng 70% lương không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn thì đối tượng được áp dụng theo Nghị định 116 bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện KT -XH đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Nguyên tắc áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Từ quy định trên, bạn cần đối chiếu với các văn bản của Chính phủ quy định xã nào của huyện Ba Bể thuộc xã có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn (Thông tư số 11/2005) và xã bạn đang công tác có thuộc đối tượng được hưởng các chế độ theo Nghị định 116 hay không. Nếu xã bạn đang công tác thuộc xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì bạn được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận