| Hotline: 0983.970.780

Phù Cát nhìn lại 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai 16/03/2020 , 09:35 (GMT+7)

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, trong quá trình xây dựng NTM, huyện Phù Cát (Bình Định) đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhân dân xã Cát Hưng tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nhân dân xã Cát Hưng tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để tạo được sự đồng thuận, bên cạnh việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Ngoài Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cấp huyện, Phù Cát còn thành lập 16/16 Ban Chỉ đạo các xã.

Để đưa các chủ trương, kế hoạch của tỉnh, huyện đến gần hơn với mỗi người dân, các thành viên Ban chỉ đạo huyện đứng chân từng địa bàn xã và Ban chỉ đạo xã đứng chân từng địa bàn thôn nhằm tuyên truyền về xây dựng NTM tại cơ sở, thôn sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia góp ý đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM.

Đặc biệt quan trọng là khâu vận động nhân dân hưởng ứng mở đường, hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng đường giao thông; phát huy vai trò giám sát của chính người dân trong xây dựng công trình hạ tầng NTM, qua đó tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Nhiều hộ, gia đình đã hiến tặng hàng trăm m2 đất, hàng trăm mét tường rào, hàng nghìn cây xanh và tài sản có giá trị khác để xây dựng NTM nên phong trào đã lan tỏa khắp địa bàn. Từ phong trào nay đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đó là hộ ông Phan Dăn ở Cát Hiệp tự chặt 45 cây keo, 06 cây xoài, 02 cây dừa đang cho quả, 09 cây bạch đàn, phá 02 bụi tre, hiến 119 m2 đất 2 lúa và 24m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông nông thôn trị giá trên 150 triệu đồng.

Hộ ông Hà Văn Bản ở Cát Tân tự chặt 2 bụi tree, phá hàng rào xây lưới B40 với chiều dài 40 mét, trị giá 40 triệu đồng, hiến 100 m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông nông thôn trị giá trên 30 triệu đồng và 20 ngày công để làm đường bê tông. Hộ ông Nguyễn Thanh Quang ở Cát Tài tự nguyện hiến 200 m2 đất sản xuất, 1 triệu đồng và 20 ngày công để làm đường bê tông; .....

Một kênh mương bê tông được nông dân hiến đất để xây dựng, tạo điều kiện có tưới nước thuận tiện.

Một kênh mương bê tông được nông dân hiến đất để xây dựng, tạo điều kiện có tưới nước thuận tiện.

Huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Toàn huyện hiện có 12/16 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 75% số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện; 04 xã còn lại, dự kiến thực hiện đạt chuẩn trong năm 2020 gồm Cát Sơn, Cát Hải, Cát Chánh, Cát Thắng.

Xác định Chương trình MTQG xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Phù Cát chủ trương cần sự tập trung cao độ, thực hiện kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị.

Trong 10 năm triển khai, huyện đã huy động được 1.471 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng, trong đó người dân đóng góp hơn 266 tỷ đồng.

Phù Cát phấn đấu đến năm 2021 huyện đạt chuẩn NTM, đến năm 2025 có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.

Hội chợ OCOP xứ Tuyên tôn vinh nông nghiệp tốt

Hội chợ OCOP xứ Tuyên tôn vinh nông nghiệp tốt

Tối 22/1, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội chợ OCOP năm 2021 và công bố chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên.