Thứ năm, 21/06/2018 09:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ nữ bị bán ra nước ngoài

23/05/2013, 10:14 (GMT+7)

Xin luật gia cho tư vấn cho chúng tôi về những quy định của Nhà nước hỗ trợ đối với nạn nhân là phụ nữ bị bán ra nước ngoài, sau trở về Việt Nam .

Bạn đọc gửi từ hòm thư: thunholv@gmail.com xin hỏi:

Xin luật gia cho tư vấn cho chúng tôi về những quy định của Nhà nước hỗ trợ đối với nạn nhân là phụ nữ bị bán ra nước ngoài, sau trở về Việt Nam hiện họ có nhiều khó khăn như không có việc làm, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Trả lời:

Theo Luật Phòng chống buôn bán người và Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người quy định về hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu như sau:

Chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu gồm:

Nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật hiện hành; nạn nhân có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo chi phí đào tạo nghề tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương; đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức do Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Thủ tục thực hiện chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân được quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của UBND cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận người đề nghị hỗ trợ là nạn nhân; trình tự và thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi UBND cấp xã nơi cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Trên đây là những quy định của pháp luật, bạn liên hệ với chính quyền địa phương để làm các thủ tục cho nạn nhân ổn định cuộc sống.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận