Thứ năm, 21/06/2018 12:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phú Yên chủ động SX lúa giống

18/04/2014, 08:00 (GMT+7)

Năm nay Trung tâm Giống & Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên đã phối hợp 5 HTX triển khai SX lúa cấp nguyên chủng với diện tích gần 10 ha.

Phú Yên chủ động SX lúa giống
Tham quan SX lúa nguyên chủng tại HTX Hòa Thành Tây

Theo Trung tâm Giống & Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên, thực hiện dự án “Đầu tư SX lúa giống cấp siêu nguyên chủng và nguyên chủng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2010-2015”, vụ ĐX năm nay trung tâm đã phối hợp 5 HTX triển khai SX lúa cấp nguyên chủng với diện tích gần 10 ha, gồm HTX Hòa Thành Tây (Đông Hòa); Hòa Phong (Tây Hòa); Hòa Quang Nam (Phú Hòa); Nam An Hiệp (Tuy An) và Xuân Quang 2 (Đồng Xuân).

Ông Nguyễn Phước, Giám đốc HTX Hòa Thành Tây cho biết: "Vụ ĐX này chúng tôi tham gia mô hình SX 2 ha giống lúa ML213 với 13 hộ tham gia. Nhờ các cơ quan chuyên môn "cầm tay chỉ việc” nên bà con áp dụng mô hình rất thành công. Qua theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu số bông/m2; hạt chắc/bông; trọng lượng 1.000 hạt/gr của ruộng mô hình đều cao hơn đối chứng.

Cụ thể, số bông/m2 là 530 bông, còn ruộng đối chứng chỉ 595 bông; số hạt chắc/bông 93 hạt, ruộng đối chứng 72 hạt. Trọng lượng 1.000 hạt/gr ruộng mô hình 23 hạt, ruộng đối chứng là 22,5 hạt. Hiện lúa đang ở giai đoạn chín sáp và chín, không nhiễm các đối tượng sâu bệnh chính, dự kiến trong vài ngày tới sẽ cho thu hoạch, năng suất ước đạt 80 tạ/ha cao hơn ruộng đối chứng 5 tạ/ha.

Cũng theo ông Phước, những năm qua HTX đã triển khai nhiều mô hình SX lúa giống cấp xác nhận, nhưng lượng giống đáp ứng cho bà con vẫn không đủ. Vì vậy việc thực hiện dự án SX lúa giống là cần thiết, không chỉ giúp nông dân nâng cao kỹ thuật canh tác, mà còn chủ động được nguồn giống tại chỗ.

Tại HTX Nam An Hiệp, vụ ĐX năm nay cũng tham gia SX 2 ha giống lúa TH6 cũng cho kết quả tốt. Theo ông Trần Thanh Khoa, Giám đốc HTX Nam An Nghiệp, toàn bộ diện tích tham gia mô hình SX được bố trí liền thửa, liền vùng để thuận tiện canh tác cũng như áp dụng cơ giới hóa. Nhờ tham gia dự án này bà con đã nắm vững quy trình SX như quản lý dịch hại tổng hợp theo phương pháp IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”; tưới nước ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước... Kết quả năng suất thực thu ruộng mô hình đạt 81,2 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 3 tạ/ha.

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở NN-PTNT Phú Yên) đánh giá: Nhìn chung việc triển khai dự án SX lúa trong vụ ĐX này rất thuận lợi, năng suất đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo sử dụng tốt diện tích đất lúa. Mặc dù còn một số tồn tại nhưng các HTX cùng bà con đang từng bước khắc phục, học hỏi lẫn nhau để SX giống lúa ngày càng hiệu quả.

Tại các HTX Hòa Phong, Hòa Quang Nam 2, Xuân Quang 2 kết quả thực hiện mô hình SX lúa giống cấp nguyên chủng, sử dụng các giống ML48, ML 213; TH6 cũng cho năng suất từ 65 - 75 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 5 tạ/ha.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận