Thứ ba, 11/12/2018 01:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phú Yên phát động xây dựng NTM

28/10/2011, 10:50 (GMT+7)

Sáng ngày 27/10, UBND tỉnh Phú Yên phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc khẳng định: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vai trò và vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh lương thực của đất nước. Mục tiêu phấn đấu của Phú Yên là đến năm 2015 có 23 xã (25% số xã) đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 có 55 xã (60% số xã) đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các nội dung và các mục tiêu về xây dựng NTM. Theo đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, đồng thời gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đợt phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM” của Phú Yên được thực hiện từ năm 2011 - 2020, chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2015; giai đoạn 2 từ năm 2016 - 2020). Kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện; đồng thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu về xây dựng NTM.

MẠNH HOÀI NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận