Thứ năm, 30/01/2020 12:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phú Yên quy hoạch chậm

09/05/2012, 10:38 (GMT+7)

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, trong tháng 4, chậm nhất là tháng 5, các xã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch đề án xây dựng NTM, tuy nhiên đến nay một số xã điểm chưa được phê duyệt quy hoạch.

Xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện Đồng Xuân

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, trong tháng 4, chậm nhất là tháng 5, các xã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch đề án xây dựng NTM, tuy nhiên đến nay một số xã điểm chưa được phê duyệt quy hoạch.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân

Đến nay, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM cho 31 xã. Riêng đối với huyện Sông Hinh và Đồng Xuân chưa hoàn thành quy hoạch các xã điểm; các xã còn lại đều đang trong quá trình lập đồ án và nhiệm vụ quy hoạch. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Phú Yên, tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng NTM chậm so với kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, việc triển khai trong công tác quy hoạch gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân được các ngành chức năng nhận định, một số phòng ban tham mưu cho UBND huyện phê duyệt đồ án chưa nắm rõ các nội dung quy hoạch dẫn đến chậm nghiên cứu tham mưu phê duyệt, cũng như có ý kiến phản hồi nêu bật các vấn đề chưa phù hợp để cho các địa phương chỉnh sửa. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế dẫn đến cấp xã còn trông chờ, ỷ lại vào đơn vị tư vấn, thiếu nhiệt tình trong việc đôn đốc phối hợp với đơn vị tư vấn trong công tác lập quy hoạch.

Để đẩy mạng công tác này trong thời gian đến, Ban chỉ đạo đề ra các giải pháp đó là các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM để người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong mọi hoạt động xây dựng NTM, tham gia góp ý xây dựng đồ án. Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, rà soát, đánh giá lại năng lực của các đơn vị tư vấn đang thực hiện lập quy hoạch, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với những xã chậm tiến độ lập quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho hay: Trước mắt ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã, quy hoạch điểm dân cư nông thôn tập trung ở các xã điểm để bố trí vốn thực hiện hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Nhiều xã ỷ lại

Đối với công tác lập đề án xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh 91/91 xã đã triển khai lập đề án, tuy nhiên mới chỉ phê duyệt đề án 8 xã. Việc lập đề án sẽ thực hiện xong khi có quy hoạch đồ án vì thế các xã khi duyệt xong quy hoạch mới tiến hành phê duyệt đề án. Đến nay một vài xã điểm đang dự thảo đề án và đang tổ chức họp, lấy ý kiến người dân. Chính vì thế phải chờ khi đồ án được duyệt để có cơ sở phê duyệt đề án.

Khó khăn, vướng mắc trong công tác này được xác định, nhiều xã còn tính ỷ lại, giao cho tư vấn lập đề án cho xã mình, vì vậy thiếu tính thực tế và định hướng phát triển nông thôn đặc trưng của địa phương mình. Ông Biện Minh Tâm,  Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên kiêm Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM, phân tích: “Giải pháp tháo gỡ vướn mắc này là Ban chỉ đạo cấp huyện, xã chỉ đạo Ban quản lý cấp xã tập trung nghiên cứu các hướng dẫn việc lập đề án, tổ chức các cuộc họp ở các thôn nhằm xây dựng đề án theo nguyện vọng và nguồn lực của địa phương để triển khai khả thi. Ngoài ra kết hợp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương một cách đồng bộ, sát với thực tế từng xã. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, nguồn nhân lực với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Để Chương trình xây dựng NTM vận hành tốt trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc cho biết: “Tỉnh ưu tiên nguồn vốn lồng ghép tập trung đầu tư cho 20 xã điểm thực hiện trước. Thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn các xã điểm hoàn thành các mục tiêu: quy hoạch và lập đề án trước để triển khai rộng cho các địa phương. Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tại các xã điểm đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo các yêu cầu đề ra. Đến năm 2015 phấn đấu xây dựng ít nhất 25% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (23 xã) và đến năm 2020 xây dựng 60% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (55 xã) theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM".

MẠNH HOÀI NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận