Thứ bảy, 23/06/2018 07:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phú Yên: Xây dựng từ 400-500 km đường GTNT

23/05/2013, 10:29 (GMT+7)

Theo ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trong năm 2013, tỉnh này sẽ đưa vào sử dụng từ 400-500 km đường giao thông nông thôn và khoảng 80 km kênh mương nội đồng.

Theo ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trong năm 2013, tỉnh này sẽ đưa vào sử dụng từ 400-500 km đường giao thông nông thôn (GTNT) và khoảng 80 km kênh mương nội đồng.

Đến năm 2015, phấn đấu xây dựng mới 1.290 km đường GTNT rộng từ 2,5-3 m, tổng kinh phí 350 tỉ đồng.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh Phú Yên cũng vừa ban hành quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường GTNT thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Bê tông hóa đường GTNT ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

Theo đó, cấp tỉnh hỗ trợ 100% xi măng, ống cống sử dụng vào công trình và chi phí vận chuyển; hỗ trợ 2 triệu đồng/km cho công tác quản lý; bổ sung cho các xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các xã bãi ngang ven biển 80 triệu đồng/km, 65 triệu đồng/km cho xã thuộc khu vực II vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 50 triệu đồng/km cho xã thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số, miền núi 50 triệu đồng/km với đường rộng 3 m.

Đối với cấp huyện, ngoài mức hỗ trợ nêu trên, tùy vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương và tính chất, mục tiêu của từng công trình, có thể xem xét hỗ trợ thêm, nhưng không được quá 15% giá trị công trình. Ngoài ra, cấp xã sử dụng ngân sách và huy động các nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện. Nhân dân tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu xây dựng nền, mặt đường và các vật liệu khác, huy động phương tiện, tổ chức thi công xây dựng nền đường, đổ bê tông mặt đường.

Năm 2012, Phú Yên đầu tư hơn 16 tỉ đồng xây dựng NTM. Hiện có 100% số xã hoàn thành Đồ án quy hoạch và lập Đề án xây dựng NTM; 5/9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết 2 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các xã đăng ký xây dựng gần 400 km đường bê tông nông thôn trong năm 2013.

PHƯƠNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận