15 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện

10/07/2015, 09:27 (GMT+7)

Theo kế hoạch của UBND TP Hải Phòng, sẽ dành 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 33 trạm bơm điện phục vụ SX nông nghiệp trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị được phân bổ vốn thực hiện công trình có trách nhiệm lập và phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật theo quy định. Sở NN-PTNT phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch.

UBND các huyện, xã, phường, thị trấn và các Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm cân đối, bố trí đủ phần ngân sách, huy động đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện và các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán phần kinh phí đối ứng.

HÂN MINH