3 tiêu chí lựa chọn thôn, bản điểm thực hiện mô hình

28/11/2019, 09:28 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Chương trình “Không còn nạn đói” cho biết, việc thực hiện lựa chọn điểm thực hiện mô hình phải được thực hiện đúng quy trình, đúng điểm rơi mới đem lại hiệu quả thực sự.

Việc lựa chọn các thôn (bản) thực hiện thí điểm mô hình sẽ dựa trên 3 tiêu chí. Một là các thôn (bản) đó phải nằm trong danh sách các huyện nghèo của cả nước. Riêng thôn (bản) đó phải có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thứ hai, điểm thực hiện không quá xa trung tâm xã để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan học tập xây dựng mô hình. Tiêu chí quan trọng nhất là người dân nhiệt tình, tự nguyện tham gia.

Sau khi đã chọn được điểm thực hiện, sẽ tiến hành lựa chọn các chỉ tiêu để xây dựng bộ chỉ số về dinh dưỡng cho người dân tại đây. Tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng sản xuất, thu nhập, dinh dưỡng… tại các mô hình điểm.

Xác định được mức thiếu hụt dinh dưỡng của người dân so với tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành, từ đó xây dựng được kế hoạch sản xuất bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Sau đó, tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng tham gia ở tỉnh, huyện, xã và người dân nắm được nội dung, cách thức tổ chức thực hiện để triển khai xây dựng mô hình điểm đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời tuyên truyền, tập huấn cho người dân biết cách sử dụng khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng cho hộ gia đình và trẻ em dưới 2 tuổi.

Thông qua đó, chương trình sẽ tổng kết, đánh giá, tài liệu hóa mô hình để làm cơ sở nhân rộng chương trình.

PV