Vĩnh Long

81/89 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức SX

18/03/2014, 09:50 (GMT+7)

Bà Vương Thị Thu Hương, PGĐ Sở NN-PTNT, cho biết: Việc tổ chức lại SX để giúp nông dân đạt được hiệu quả cao trên từng đơn vị diện tích là một tiêu chí rất quan trọng.

Bà Vương Thị Thu Hương, PGĐ Sở NN-PTNT, cho biết: Việc tổ chức lại SX để giúp nông dân đạt được hiệu quả cao trên từng đơn vị diện tích là một tiêu chí rất quan trọng. Trên tinh thần này, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, tỉnh đã định hướng SX theo mô hình kinh tế hợp tác. Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 111 HTX, 1 Liên hiệp HTX và 1.883 tổ hợp tác.

Trên nền của mô hình kinh tế mà trong năm 2013 đã thực hiện 16 dự án sự nghiệp nông nghiệp với 142 mô hình. Qua đó, đã chuyển giao khoa học công nghệ SX lúa theo hướng VietGAP tại các cánh đồng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học… Nhiều mô hình đạt mức thu nhập cao, khoảng 120 triệu/ha/năm. Nhờ tổ chức SX đúng hướng đã giúp cho 81/89 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức SX (tỷ lệ 91%).

TP