Bộ LĐ,TB-XH “chọn mặt gửi vàng” các TT Dạy nghề LĐNT

20/07/2010, 09:14 (GMT+7)

Bộ LĐTB-XH vừa ban hành quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề...

Để đảm bảo việc dạy nghề cho LĐNT đạt hiệu quả cao, Bộ LĐTB-XH vừa ban hành quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề (TTDN) hết sức chặt chẽ, nhằm sàng lọc và ngặn chặn sự ra đời các TTDN không đủ điều kiện về giáo viên, giáo trình, cơ sở vật chất...

Có tổng cộng 9 tiêu chí và thang điểm là 100, được chia làm 3 cấp độ: Cấp độ 1 tổng số điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm; cấp độ 2 đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; cấp độ 3 đạt từ 80 điểm trở lên.

Hoạt động dạy và học

Các TTDN phải đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo quy định, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, đảm bảo công bằng, khách quan, công khai; Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; Hàng năm có hướng dẫn về công tác tuyển sinh học nghề và được công bố công khai, rộng rãi cho người học và xã hội biết; Thực hiện nghiêm túc tuyển sinh đúng nghề, đúng quy mô theo đăng ký; Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của người học và có mối quan hệ với DN, cơ sở SXXK, dịch vụ để đào tạo, tạo điều kiện tổ chức đầu ra cho người học. Đa dạng các phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

Hàng năm các TTDN phải thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và người học về chất lượng, hiệu quả các phương thức đào tạo. Có kế hoạch đào tạo, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, có hiệu quả và tổ chức dạy nghề theo mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề đã được phê duyệt. Có kế hoạch đào tạo cho từng khóa học, chi tiết đến từng mô-đun, môn học cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất. 

Tiêu chí giáo viên

Bộ LDTB-XH đưa ra quy định hết sức ngặt nghèo là đội ngũ giáo viên phải đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu nghề đào tạo cho LĐNT. Số giáo viên cơ hữu phải phù hợp với chuyên môn và trình độ kỹ năng nghề cho các nghề mà TTDN đã đăng ký hoạt động. Đảm bảo tỷ lệ học sinh/giáo viên quy đổi theo quy định chung. 100% giáo viên có số giờ giảng dạy thêm không vượt số giờ được dạy thêm theo quy định. 100% giáo viên đảm bảo đạt trình độ chuẩn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề theo quy định. 100% giáo viên phải vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành. 100% giáo viên có giáo án, bài giảng khi lên lớp. 100% giáo viên giảng dạy theo đúng nội dung chương trình khóa học đã được phê duyệt và kế hoạch đào tạo;

Để đảm bảo dạy nghề gắn nhiều hơn với thực hành, đi thực tế, Bộ cũng quy định: Hàng năm giáo viên phải đi thực tế tại cơ sở SX và có đề xuất bổ sung vào chương trình đào tạo khi có thay đổi kỹ thuật, công nghệ trong thực tế SX; Có sáng kiến về phương pháp giảng dạy hoặc cải tiến, tự làm thiết bị, mô hình dạy học; TTDN phải có có kế hoạch, chính sách khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề; Tự tổ chức hoặc cử giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề. GĐ, PGĐ TTDN phải được tín nhiệm từ 70% trở lên. (Còn nữa)

VŨ MINH VIỆT