Bộ NN-PTNT quán triệt nghị quyết TƯ 9 khóa XI

07/08/2014, 09:20 (GMT+7)

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 BCH TƯ Đảng khóa XI. 

Bộ NN-PTNT quán triệt nghị quyết TƯ 9 khóa XI
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có đông đủ cán bộ chủ chốt của các cơ quan trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Nội dung chính được phổ biến, quán triệt tại hội nghị lần này, gồm: Nghiên cứu NQ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nghiên cứu tình hình và những quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông. PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo TƯ dự và trực tiếp phổ biến NQ.

Chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc phải quán triệt sâu sắc các nội dung của hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động. Từ đó tạo nhận thức, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao nhất đưa NQ vào cuộc sống.

VĂN HÙNG