BR-VT: Thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 21 tỷ đồng

16/06/2011, 10:26 (GMT+7)

Hôm qua 15/6, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, các tổ chức thanh tra của tỉnh BRVT đã triển khai 65 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai…

Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi số tiền 21,139 tỷ đồng. Kết thúc đợt thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác và tận thu khoáng sản đối với một số đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tân Thành, ngành Thanh tra thu hồi cho ngân sách số tiền 16,919 tỷ đồng.

Đ.TR