Cà Mau: Tỷ lệ nuôi tôm siêu thâm canh thành công 85%

07/09/2018, 13:30 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết, sau vài năm thí điểm và phát triển, đến nay, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh ở Cà Mau đạt hơn 1.800ha. Tỷ lệ thực hiện mô hình thành công vào khoảng 85%.

15-44-53_mo_hinh_nuoi_tom_sieu_thm_cnh_dng_pht_trien_mnh_ti_c_mu
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển mạnh tại Cà Mau

Hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh được phát triển mạnh tại các huyện Đầm Dơi, Phú Tân và Năm Căn của tỉnh này. Năng suất bình quân có thể đạt từ 30 - 50 tấn/ha/vụ. Mô hình cũng đóng góp khoảng 15% tổng sản lượng tôm nuôi của toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ở Cà Mau có thể đạt 5.000ha vào năm 2020, và 10.000ha vào năm 2030. Tuy nhiên, hiện nay 50% diện tích nuôi tôm siêu thâm của Cà Mau chưa đáp ứng được các điều kiện nuôi theo quy định. Đặc biệt, giá cả đầu vào cao, trong khi đầu ra thấp đang là thách thức với người nuôi tôm nói chung và nuôi siêu thâm canh nơi đây. Bên cạnh đó, ý thức người dân trong vấn đề xả thải ra môi trường hay hạ tầng phục vụ nuôi tôm cũng đang là trăn trở trong phát triển mô hình này.

KHÁNH HƯNG