Cảnh cáo bác sĩ nhắn tin “gạ tình” nữ điều dưỡng

13/06/2010, 19:39 (GMT+7)

Nạn nhân đã phải nhận 30 tin nhắn với mục đích “gạ tình” từ vị bác sỹ này.

Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa cho biết, lãnh đạo Sở này đã ký Quyết định số 2135/QĐ-SYT cảnh cáo BS Nguyễn Minh Toàn, phó Khoa Nội tim mạch Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định- vì “Vi phạm tư cách, phẩm chất của cán bộ, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và của ngành”. Quyết định này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày được công bố.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cũng ký công văn gửi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định yêu cầu tổ chức họp lấy ý kiến tín nhiệm của Khoa Nội tim mạch, xin ý kiến Ban chấp hành Đảng uỷ về việc bố trí bác sĩ Toàn đến công tác tại một khoa khác, hoặc cần thiết cho thôi giữ chức Phó khoa.

Được biết, vào tháng 3/2010, bác sỹ Toàn bị gia đình nữ điều dưỡng Đ.T.L (công tác cùng khoa với BS Toàn) tố cáo là đã nhắn cho nữ điều dưỡng này 30 tin nhắn với mục đích “gạ tình”.

VŨ ĐÌNH THUNG