Chất lượng nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn vượt mức cho phép

24/06/2019, 14:39 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, đó là kết quả số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 ngày 15, 16/6 tại 7 vị trí lấy mẫu.

Hệ thống thủy lợi An Trạch.

Độ mặn quan trắc tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ (VT3) là 10 mg/l thấp hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250mg/l, với mức này có thể sử dụng để cung cấp cho đầu vào của Nhà máy nước.

Tuy nhiên do thời tiết dự báo còn nắng nóng nên khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6,VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1000mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm nước tưới cho cây trồng. Về chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm..

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, hiện nay thành phố Đà Nẵng  gieo sạ xong lúa hè thu 2019, lúa đang trong giai đoạn phát triển nên cần cung cấp nước thường xuyên. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch đang được vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hiện có 3 nguồn xả thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2)  và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của thành phố Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn

Từ dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tớí (từ ngày 20/6 – 26/6) so sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung – Tây Nguyên  đề xuất: Độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào nhà máy nước Cầu Đỏ độ mặn lớn nhất trong khoảng thời gian dự báo là 2,62g/l, vượt xa ngưỡng cho phép để lấy nước sinh hoạt (0,25g/l), đạt lúc 22h, ngày 23/6.

Trong suốt quãng thời gian 10 ngày này, độ mặn tại Cầu Đỏ đều vượt mức cho phép. Theo dự báo trong 10 ngày tới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam trời nắng nóng gay gắt, do đó để chủ động nguồn nước cấp cho nhà máy hoạt động nhằm tăng cường cấp nước cho thành phố khuyến nghị cá đơn vị quản lý tiếp tục vận hành trạm bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch, đồng thời cần khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1000mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

MAI PHƯƠNG