Cơ sở giết mổ mất ATTP vẫn nghiêm trọng

03/07/2015, 09:11 (GMT+7)

Theo Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), 6 tháng đầu năm 2014, tại 40 tỉnh, thành cả nước đã tiến hành kiểm tra, phân loại gần 3.200 cơ sở SX-KD vật tư nông nghiệp. 

Theo đó, số cơ sở xếp loại C (theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT) đã có chiều hướng cải thiện đáng kể, chỉ còn chiếm khoảng 16% tổng số cơ sở được kiểm tra. Các cơ sở xếp loại C đa số thuộc lĩnh vực kinh doanh TĂCN và thuốc BVTV. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tái kiểm tra 355 cơ sở xếp loại C, tuy nhiên tỉ lệ “tăng hạng” còn thấp.

Đối với các cơ sở SX-KD nông lâm thủy sản, đã kiểm tra phân loại gần 4.000 cơ sở trên cả nước, theo đó, tỉ lệ cơ sở xếp loại C vẫn còn cao, chiếm 32% tổng số cơ sở được kiểm tra.

Trong số 735 cơ sở loại C bị tái kiểm tra, có tới hơn 700 cơ sở giết mổ, qua tái kiểm tra chỉ có 1 cơ sở được tăng lên hạng B. Theo Nafiqad, tình trạng không đảm bảo ATVSTP tại các cơ sở giết mổ vẫn còn rất nghiêm trọng, tuy nhiên cơ quan địa phương chưa có các biện pháp mạnh tay.

LB