Cục Kiểm ngư hướng tới kỷ niệm 5 năm thành lập

09/01/2019, 17:34 (GMT+7)

Chiều 9/1 tại Hà Nội, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản - Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phương hướng 2019. 

 Cục Kiểm ngư năm 2018 được các đơn vị trong và ngoài Bộ NN-PTNT đánh giá rất cao trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành

Tới dự có lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Cục Cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát Giao thông, Tổng cục Phòng chống Thiên tai.

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Tổng cục Thủy sản về nâng cao năng lực, vai trò của lực lượng Kiểm ngư trong công tác thực thi nhiệm vụ pháp luật về thủy sản trên biển, Cục Kiểm ngư đã tập trung tổ chức thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như đưa vào sử dụng 6 tàu Kiểm ngư đóng mới và 1 tàu của Nhật Bản viện trợ. Tham mưi thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát để khắc phục thẻ vàng của châu Âu. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã hoàn thành đúng tiến độ. Công tác  phát triển tổ chức đã hoàn thành cơ bản việc tuyển dụng thuyền viên tàu kiểm ngư làm việc tại Chi cục Kiểm ngư Vùng I, Vùng V. Cùng với đó là công tác chuẩn bị các dự án đầu tư hoàn thành tạo tiền đề cho năm 2019.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cục Kiểm ngư

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên, hiện đại hóa lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Năm 2019 Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực, khẳng định Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, được tổ chức từ TW xuống địa phương, tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thủy sản (1959 – 2019) và 5 năm ra mắt lực lượng Kiểm ngư.

NGUYÊN HUÂN - PHAN QUÍ