Đánh giá 9 giống lúa tại Quảng Nam

16/04/2015, 06:58 (GMT+7)

Nhìn chung những giống lúa trên sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết ở Quảng Nam.

Đánh giá 9 giống lúa tại Quảng Nam
Tham quan ruộng khảo nghiệm giống tại thị trấn Nam Phước

Tại Trại Giống cây trồng Nam Phước (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Sở NN-PTNT Quảng Nam đã tổ chức “Hội thảo đánh giá mô hình SX khảo nghiệm các loại giống lúa OM 5451, OM 9915, TBR 225, OM 8017, DQ 11, LTH 31, MT 9, LTH 34, NP 27”.

Ông Nguyễn Đình Vương, GĐ Trung tâm Giống lâm nghiệp Quảng Nam cho biết, nhằm chọn lọc giống lúa chất lượng, năng suất cao có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt để đưa vào SX, vụ ĐX 2014-2015, trung tâm tiến hành SX trình diễn 9 giống lúa tại một số cánh đồng ở huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ, năng suất dự kiến của OM 9915 (52-60 tạ/ha), OM 5451 (58-70 tạ/ha), TBR 225 (62-72 tạ/ha), OM 8017 (63-70 tạ/ha), MT 9 (57-60 tạ/ha), NP 27 (58-64 tạ/ha), LTH 31 (58-65 tạ/ha), DQ 11 (65-70 tạ/ha), LTH 34 (58-65 tạ/ha). Trong khi đó, giống đối chứng HT1 đạt 58-64 tạ/ha.

Nhìn chung những giống lúa trên sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết ở Quảng Nam. Kết quả cụ thể cho thấy, TGST của các giống dao động từ 103-116 ngày, những đối tượng sâu bệnh chính gây hại nhẹ và trung bình, khả năng chống đổ ngã tốt hơn giống đối chứng HT1. Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi để bổ sung vào cơ cấu SX.

SÔNG LA