ĐBSCL: Sản lượng tôm giảm mạnh

05/01/2012, 10:01 (GMT+7)

Theo Vụ Nuôi trồng Thủy sản (Tổng cục Thủy sản), đến nay các tỉnh ĐBSCL thả nuôi 573.000 ha tôm (tôm sú 565.000 ha, tôm thẻ chân trắng 7.800 ha), chiếm 92% tổng diện tích nuôi tôm của cả nước.

Trong đó hơn 41.000 ha nuôi thâm canh và bán thâm canh (chiếm 7,15% tổng diện tích thả nuôi), 525.000 ha quảng canh cải tiến (nuôi sinh thái, tôm - rừng, tôm lúa). Đến nay đã thu hoạch được 300.000 tấn tôm sú, tôm thẻ chân trắng, giảm 86.000 tấn tôm sú và tôm thẻ chân trắng so với năm 2010.

Nguyên nhân sản lượng giảm do dịch bệnh làm thiệt hại 77.492 ha, với tổng số lượng giống trên 13 tỷ con; trong đó Sóc Trăng thiệt hại nặng nhất (28.477 ha) nuôi thâm canh và bán thâm canh (chiếm 67% diện tích nuôi); Bạc Liêu 16.500 ha (chiếm 15%)...

KIM NGUYÊN