Doanh nghiệp phải bán ngoại tệ cho ngân hàng

02/06/2011, 09:05 (GMT+7)

Quy định này áp dụng cho các tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50%.

Từ 1/7/2011, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% phải có nghĩa vụ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 13/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Thông tư này được coi là hành động tiếp theo của NHNN nhằm thực hiện triệt để Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và không phải là tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Tại thông tư, các nguồn ngoại tệ của doanh nghiệp kể trên phải bán cho cho tổ chức tín dụng bao gồm ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn gửi tại tổ chức tín dụng tại thời điểm ngày 1/7/2011; ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của doanh nghiệp phát sinh từ ngày 1/7/2011.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng ngoại tệ lớn hơn số ngoại tệ thu được và số dư tài khoản ngoại tệ hiện có thì doanh nghiệp sẽ được quyền mua lại số còn thiếu từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong điều kiện xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ.

(Theo VTC News)

NNVN