Đồng Tháp: Phấn đấu 95% hộ dùng nước sạch

21/08/2014, 08:32 (GMT+7)

Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước tập trung quy mô lớn khoảng 1.000 hộ, quy mô vừa khoảng 400 hộ và quy mô nhỏ khoảng 200 hộ...

Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, trong định hướng tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước tập trung quy mô lớn khoảng 1.000 hộ, quy mô vừa khoảng 400 hộ và quy mô nhỏ khoảng 200 hộ cho cụm trung tâm xã và cụm, tuyến dân cư tập trung với giải pháp khoan giếng khai thác nước ngầm, hoặc xử lý nước mặt qua hệ thống lắng lọc.

Đối với dân cư nông thôn ven thị xã, thị trấn sẽ được đầu tư đấu nối với hệ thống mạng đường ống khai thác nguồn nước đô thị đã có.

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư giếng khoan tay nhỏ lẻ cho từng hộ hoặc một số hộ, xây dựng bể chứa nước mưa quy mô 4 m3 cho các hộ dân cư nhỏ lẻ phân tán, chưa có điều kiện xây dựng trạm cấp nước tập trung. Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có 95% người dân nông thôn có nước sạch sử dụng.

LÊ HOÀNG VŨ