Dự án nuôi cá chình ở Cà Mau tắc vì đâu?

27/06/2011, 10:27 (GMT+7)

Năm 2008, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Dự án xây dựng làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng tại xã Tân Thành, TP Cà Mau. Dự án do Sở Thuỷ sản (nay là Sở NN - PTNT) tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hơn  3 năm  qua vẫn chưa thấy ngành chủ quản nói gì đến dự án này và kinh phí đầu tư từ đâu.

Nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân Thành đã có rất lâu nhưng thực tế người nuôi cá còn gặp nhiều khó khăn, chưa có sự đầu tư hỗ trợ từ phía Nhà nước, chưa có quy hoạch thành làng nghề. Phần đông bà con nông dân chưa nắm vững kỹ thuật, chỉ nuôi theo kinh nghiệm tại địa phương, thiếu thông tin thị trường, sản phẩm làm ra bị tư thương ép giá, rủi ro trong sản xuất còn cao, con giống chưa đáp ứng nhu cầu cho người nuôi về số lượng cũng như chất lượng, từ đó hiệu quả mang lại từ nghề này còn hạn chế.

Đầu năm 2009, Tỉnh uỷ Cà Mau có ý kiến chỉ đạo cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật, đầu tư nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, cung cấp đầy đủ thông tin, có kế hoạch cụ thể, khai thác hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ cho nông dân xã Tân Thành phát triển làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng.

Ngày 10/2/2009, UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ phát triển làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân thành. Theo đó Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở NN - PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND TP Cà Mau tiến hành xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất nghề nuôi cá chình, cá bống tượng ở xã Tân Thành.

Mục tiêu đến 2010 hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi cá chình, cá bống tượng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho người nuôi cá tại xã Tân Thành. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa được các ngành chức năng quan tâm triển khai đầy đủ. Hiện nay nông dân xã Tân Thành rất mong các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện đề án xây dựng làng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng mà UBND tỉnh đã phê duyệt từ năm 2008, để giúp người nuôi cá an tâm, ổn định sản xuất.

NGUYỄN VIỆT HÙNG