Hà Nam có 26 bài thi đạt điểm 10

14/07/2019, 22:08 (GMT+7)

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 26 bài thi được điểm 10 và 29 thí sinh bị điểm liệt (chiếm 0,06%)...

Theo đó, 26 bài thi được điểm 10 nằm ở các môn như Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử, Tiếng Anh.

29 thí sinh bị điểm liệt ở các môn như Ngữ văn (15 thí sinh); Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử (mỗi môn có 2 thí sinh); Tiếng Anh (4 thí sinh). Hai môn Địa Lý và Sinh học (mỗi môn có 1 thí sinh).

Năm nay, điểm bình quân các môn thi của tỉnh Hà Nam cao hơn năm ngoái.

Điểm thi cao nhất các môn còn lại như sau: Toán 9,8 điểm (có 1 bài); Tiếng Nga 9,8 điểm (có 1 bài); Sinh học 9,75 điểm (có 1 bài); Hóa học 9,5 điểm (có 1 bài); Vật lý 9,25 điểm (có 10 bài); Ngữ văn 9,25 điểm (có 3 bài); Tiếng Nhật 5,6 điểm (có 1 bài).

Toàn tỉnh có 1.595 bài thi được điểm 9 trở lên (chiếm 3,23%) tập trung nhiều nhất ở các môn như Giáo dục công dân (1.136 bài); Toán (131 bài); Tiếng Anh (124 bài); Địa lý (94 bài).

Điểm bình quân tất cả các môn thi năm 2019 của tỉnh Hà Nam là 5,891 điểm, cao hơn năm 2018 (năm 2018, điểm bình quân là 5,471 điểm).

MAI CHIẾN