Hiền Đa nỗ lực hoàn tất tiêu chí 19

21/03/2018, 13:55 (GMT+7)

Xã Hiền Đa đang đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung và hơn 100 lò đốt rác mi ni, hy vọng đến cuối năm sẽ đạt chuẩn, góp phần đưa xã về đích NTM đúng kế hoạch.

15-04-56_20180320_091939
Xã Hiền Đa đang nỗ lực hoàn tất tiêu chí 19

Là một trong 2 xã được huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) chọn về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018, thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiền Đa (Cẩm Khê) đã hoàn thành 18/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Tiêu chí khó nhất, xã phấn đấu thực hiện từ nay đến cuối năm là tiêu chí môi trường.

Khi mới triển khai xây dựng NTM, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng xã Hiền Đa đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, triển khai dồn điền đổi thửa và nhân rộng các mô hình trồng lúa chất lượng cao, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, phát triển vùng chuyên canh chăn nuôi bò thịt.

Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, học nghề, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân. Do thu nhập tăng cao, người dân mới có nguồn lực đóng góp xây dựng NTM.

Cùng với phát triển sản xuất, xã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đến nay, kết cấu cơ sở hạ tầng đã thay đổi căn bản. Hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, đã nhựa hóa, cứng hóa trên 10km đường đạt chuẩn; trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; 3/3 khu có nhà văn hóa. An ninh trật tự trong xã đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất, hệ thống chính trị được củng cố.

Bà Trần Thị Thu Hưởng, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Cẩm Khê cho biết, 2 xã Hiền Đa và Cát Trù nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2018. Theo lộ trình, huyện tập trung lồng ghép nguồn lực chương trình xây dựng NTM với các nguồn lực khác. Đến thời điểm này, xã Hiền Đa đạt 18/19 tiêu chí, Cát Trù đạt 17/19 tiêu chí.

Riêng tiêu chí môi trường chưa đạt, xã Hiền Đa đang đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung và hơn 100 lò đốt rác mi ni, hy vọng đến cuối năm sẽ đạt chuẩn, góp phần đưa xã về đích NTM đúng kế hoạch.

MẠNH THUẦN