Lâm Đồng: 7/8 xã của huyện Đơn Dương đạt chuẩn

09/04/2015, 09:33 (GMT+7)

Ngày 8/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2015 theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đối với 2 xã của huyện Đơn Dương là Đạ Ròn và Tu Tra.

Như vậy, tính đến nay, trong 8 xã xây dựng NTM của huyện Đơn Dương đã có 7 xã đạt chuẩn NTM. Hiện tại, Đơn Dương chỉ còn 1 xã chưa được công nhận xã NTM là Pró (huyện đang phấn đấu xây dựng Pró đạt chuẩn NTM vào năm 2016).

Dự kiến trong tháng 4 này, Đơn Dương sẽ hoàn thành hồ sơ xây dựng huyện NTM trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để đến cuối năm nay, huyện Đơn Dương sẽ là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện.

Tính đến tuần đầu tháng 4/2015, cả tỉnh Lâm Đồng đã có 23 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm nay, Lâm Đồng có 43 xã NTM được công nhận, trong đó có 22 xã được công nhận mới.

K.D