Người dân Bắc Giang hiến 150 ngàn m2 đất

01/08/2014, 08:10 (GMT+7)

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhiều hộ dân trong tỉnh đã hiến hơn 150.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng.

Có hàng trăm hộ dân tự tháo dỡ nhà cửa, chuồng trại, tường rào để địa phương có quỹ đất làm đường bê tông.

Nhờ đó, các xã đã cứng hóa được 41 km đường giao thông nông thôn, gần 10 km đường giao thông nội đồng, xây mới 25 nhà văn hóa, thể thao… Những huyện có diện tích đất hiến nhiều là: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế và Việt Yên.

THIỆN NHÂN