Nhiều DN gian lận thương mại hàng chục tỷ đồng

11/08/2014, 08:31 (GMT+7)

Hiện Cục Hải quan TP.HCM đã hoàn tất và ban hành 87 quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế phải truy thu trên 63 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện hơn 100 vụ kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) các DN gia công, sản xuất - xuất khẩu (SX-XK), đã phát hiện 1/3 số DN này gian lận thương mại như khai tăng định mức so với thực tế khi đăng kí với cơ quan Hải quan; khai báo sai số liệu thực tế so với sổ sách nhằm giảm số thuế phải nộp…

Các DN gian lận thương mại bằng nhiều hình thức: Không lưu trữ đầy đủ tài liệu kỹ thuật xây dựng định mức mã hàng của các hợp đồng gia công, khai báo định mức giữa các hợp đồng khác nhau; thay đổi đơn vị tính để gian lận định mức; khai báo sai tỷ lệ hao hụt nguyên liệu sản xuất…

Hiện Cục Hải quan TP.HCM đã hoàn tất và ban hành 87 quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế phải truy thu trên 63 tỷ đồng.

Theo giải trình của các DN, lý do họ sai phạm là do hiểu chưa sâu các quy định đối với loại hình gia công, SX-XK nên trong quá trình thực hiện hợp đồng, thanh khoản hợp đồng có những thiếu sót, vi phạm như trên.

PHÚC LẬP