Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

14/03/2019, 08:55 (GMT+7)

Sáng 13/3, Hội Nông dân thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về “Vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2023.

14-12-35_ky_ket_hnd_voi_bdbp
Quang cảnh hội nghị ký kết

Chương trình có nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo như: Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp và nông thôn, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế biển, động viên ngư dân bám biển gắn lao động sản xuất với tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới biển, đảo của Tổ quốc; tích cực phòng chống các loại tội phạm và cứu hộ, cứu nạn…

Qua 5 năm triển khai chương trình giai đoạn 2013 - 2018, các đồn biên phòng, Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp tổ chức 2032 buổi/65.456 lượt hộ viên nông dân về các chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, và các nội dung cơ bản của Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc…

ĐĂNG BÌNH