Nông nghiệp Thái Bình phát động thi đua

26/01/2015, 09:35 (GMT+7)

Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ công đoàn ngành NN-PTNT Thái Bình vừa tổ chức lễ ra quân phát động và ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2015.

Nông nghiệp Thái Bình phát động thi đua
Đại diện Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ công đoàn ngành NN-PTNT Thái Bình ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2015

Theo ông Nguyễn Hữu Rong, GĐ Sở NN-PTNT Thái Bình, trong năm tới cần tập trung đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ tái cơ cấu ngành NN-PTNT; phát triển SX theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng các vùng SX hàng hóa tập trung, thúc đẩy quá trình tham gia đầu tư SX nông nghiệp của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tập trung ruộng đất, ứng dụng nhanh các tiến bộ KHCN, đưa cơ giới hóa vào SX, nâng cao đời sống cho nông dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, giữ vững là tỉnh dẫn đầu cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đặt ra của ngành NN-PTNT Thái Bình trong năm 2015 là tổng giá trị SX toàn ngành đạt 23.347 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 3,3% so với năm 2014, trong đó trồng trọt tăng 0,7%, chăn nuôi tăng 4,5%, thủy sản tăng 8%. Phấn đấu đến hết năm 2015 có trên 130 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ SX nông nghiệp và nông thôn, nâng cấp thủy lợi, cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa.

Ông Rong cũng cho biết: Mục tiêu thi đua cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết SX với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng nâng cao thu nhập cho nông dân.

Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh chất lượng cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV, thú y, lâm nghiệp, thủy sản và các chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Đồng thời, Công đoàn NN-PTNT Thái Bình cần tổ chức phát động phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo với mục tiêu “Nâng cao chất lượng, hiệuq ủa, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Thực hiện quyết liệt phong rào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đơn vị SXKD cần tích cực tìm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân lao động, thực hiện các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh để thực hiện tái cơ cấu ngành và tham gia hội nhập quốc tế.

Tự hào là đoàn viên của công đoàn, công nhân của TCty CP Giống cây trồng Thái Bình (TSC), anh Nguyễn Văn Thường, PGĐ nhà máy chế biến hạt giống của TSC chia sẻ: “Tôi hứa sẽ quyết tâm thực hiện nội dung thi đua của Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN-PTNT tỉnh Thái Bình, phát động bằng những việc làm cụ thể. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp; góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển toàn diện, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa; phấn đấu xây dựng Cty đạt danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Đồng thời, anh Thường hứa sẽ luôn sát cánh cùng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh; “chung lưng đấu cật” với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

HỒ HẠ