Nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

18/03/2015, 06:10 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết, tính đến cuối năm 2014 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) của tỉnh đạt 7.730 ha, sản lượng đạt 12.690 tấn, gồm thủy sản mặn lợ và nước ngọt. 

Dự kiến năm 2015 Hà Tĩnh phấn đấu đưa tổng diện tích NTTS đạt 7.780 ha, tăng 50 ha so với năm 2014; sản lượng 13.500 tấn...

Để đạt được mục tiêu trên, Sở NN-PTNT cùng các doanh nghiệp NTTS tỉnh thực hiện đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đối với thuỷ sản mặn lợ, tập trung phát triển đối tượng chủ lực là tôm, các loại cá có giá trị kinh tế, phát triển nhanh nuôi tôm công nghiệp trên cát, chuyển dần nuôi tôm trong ao đất quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi công nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển các loài cá kinh tế, loài bản địa, các loài cá truyền thống trong các vùng nước nội địa; đẩy mạnh phát triển nuôi các loài cá giống mới triển vọng phát triển mang tính hàng hoá cao như: cá lóc, cá diêu hồng, cá lăng, cá leo.

Tại hội nghị triển khai đề án NTTS năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, ngành thủy sản phải SX theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Theo đó, cần rà soát lại quy hoạch chi tiết NTTS để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung; tăng cường công tác quản lý về thức ăn, con giống và định hướng tiêu thụ sản phẩm... DN, HTX phải tuân thủ về mặt kỹ thuật, phát huy quản lý cộng đồng, chủ động xử lý phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả...

MAI PHƯƠNG