Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương

12/02/2019, 09:51 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Liêm để nghỉ hưu theo chế độ.

ĐT