Quảng Nam phê duyệt dự án Trường Sơn xanh trị giá 300 tỷ đồng

08/01/2018, 07:55 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án Trường Sơn xanh, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Hoa kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

10-20-54_nh_
Dự án Trường Sơn xanh tỉnh Quảng Nam được phê duyệt với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi áp dụng các phương thức sử dụng đất tiên tiến để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và tăng khả năng phục hồi nhằm bảo vệ con người, cảnh quang rừng và đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh.

Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành.

Sở NN-PTNT chịu trách nhiệm chủ trì cùng các Sở ngành liên quan triển khai lập hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Chính phủ, nhà tài trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; làm việc với nhà tài trợ về thanh toán kinh phí đã triển khai thực hiện các công việc, hoạt động từ khi chuẩn bị dự án đến nay; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo dự án và chịu trách nhiệm thành lập Ban Quản lý dự án theo quy định.

HỒNG BẰNG