Ra quân diệt chuột bảo vệ sản xuất

16/01/2019, 14:50 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Đồng Tháp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ ĐX với các giải pháp cụ thể. 

07-57-54_nh_nguoi_dn_dong_thp_di_bt_chuot_de_bo_ve_vu_lu_dx_2018-2019

Trong đó, công tác tổ chức, phát động các đợt diệt chuột tập trung vào thời gian chuột chưa vào mùa sinh sản, giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ, giữa vụ gieo trồng hoặc trong giai đoạn chuột còn đang co cụm. 

Tùy theo tình hình cụ thể tiến hành từ 3 - 5 đợt diệt chuột/năm, thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột, chú trọng thực hiện biện pháp thủ công như đào, bắt, bẫy chuột và sử dụng thuốc diệt chuột sinh học. Hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại, tuyệt đối không được dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột...

PV