Ra quân quản lý VSATTP ngành chăn nuôi

23/01/2015, 09:15 (GMT+7)

Đây là hoạt động đầu tiên trong hàng loạt các chuỗi hành động của ngành chăn nuôi trong việc thực hiện “năm VSATTP” 2015 của Bộ NN-PTNT.

Trong hai ngày 21 và 22/1 tại Hải Phòng, Cục Chăn nuôi đã tổ chức lớp tập huấn triển khai các quy định pháp luật trong quản lý TĂCN cho khoảng 300 DN và các đơn vị của Sở NN-PTNT các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra.

Đây là hoạt động đầu tiên trong hàng loạt các chuỗi hành động của ngành chăn nuôi trong việc thực hiện “năm VSATTP” 2015 của Bộ NN-PTNT.

Chương trình tập huấn đã thông qua toàn bộ các văn bản pháp luật hiện hành về việc quản lý TĂCN, đặc biệt là Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ NN-PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết về quản lý TĂCN.

Tại chương trình tập huấn này, Cục Chăn nuôi cũng đã tiến hành lắng nghe, lấy ý kiến của đông đảo các DN trong ngành TĂCN tại các tỉnh phía Bắc và các cơ quan quản lý chuyên ngành của các địa phương nhằm đi đến thống nhất các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định hiện hành về quản lý TĂCN.

Năm 2015, ngành chăn nuôi sẽ bắt tay vào việc siết chặt quản lý VSATTP đối với các sản phẩm chăn nuôi, TĂCN, trọng tâm là quản lý chất lượng TĂCN, chất cấm, tồn dư kháng sinh… trong sản phẩm chăn nuôi.

QUỲNH MAI