Sắp hoàn thành chỉ tiêu

23/07/2015, 06:05 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định công nhân xã Trường Long Tây đạt chuẩn NTM vào ngày 24/7 này, trở thành xã NTM thứ 9/54 xã của tỉnh Hậu Giang.

Sắp hoàn thành chỉ tiêu
Trong đó, TX Ngã Bảy có 3 xã: Đại Thành, Tân Thành, Hiệp Lợi; TP Vị Thanh 2 xã: Tân Tiến và Vị Tân; huyện Vị Thủy 1 xã: Vị Thanh; huyện Long Mỹ 1 xã: Vĩnh Viễn; huyện Phụng Hiệp 1 xã: Thạnh Hòa. Hiện tỉnh Hậu Giang sắp hoàn thành chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra là đến năm 2015, toàn tỉnh có 11/54 xã đạt chuẩn NTM.

Hiện 2 xã NTM là Phương Phú, huyện Phụng Hiệp và xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ đang trong giai đoạn nước rút, các tiêu chí còn lại của 2 địa phương bao gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giao thông, môi trường trong giai đoạn cuối. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay.

Bên cạnh thực hiện các tiêu chí cuối, hiện xã đang gửi tờ trình đề nghị các ngành liên quan tái công nhận các tiêu chí đã đạt và xem xét công nhận các tiêu chí còn lại. Đồng thời hoàn chỉnh các hộ sơ thủ tục cũng như kế hoạch chuẩn bị cho ngày lễ công nhận NTM.

NGỌC BÍCH