Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu bông và PTNT Nha Hố

24/01/2019, 17:50 (GMT+7)

Ngày 24/1, tại TP.HCM Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp tác chiến lược với Viện Nghiên cứu bông và PTNN Nha Hố về nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh sản phẩm giống cây trồng.

14-20-18_le_ky_ket_hop_tc_chien_luoc_giu_td_loc_troi_v_vien_nghien_cuu_bong-ptnn_nh_hoLễ ký kết

Hai bên sẽ cùng nỗ lực thực hiện đa dạng hóa bộ giống áp dụng trong SX, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm gia tăng thu nhập cho người nông dân.

Theo đó, hai bên sẽ chia sẻ bản quyền SXKD về giống cây trồng tại khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ; đồng thời cùng triển khai thực hiện khảo nghiệm một số giống cây trồng (các giống lúa mới, rau màu) nhằm lựa chọn ra những giống phù hợp nhất để tiến tới SX và phát triển thị trường tại vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây chính là mục tiêu hướng tới nhằm giúp nông dân tiếp cận với bộ giống cây trồng đạt tối ưu về năng suất và chất lượng cao thông qua kênh phân phối chính thống của Lộc Trời, giúp giảm thiểu lượng giống cây trồng trôi nổi từ địa bàn này sang địa bàn khác theo hình thức bán buôn.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cam kết: “Việc hợp tác giúp Lộc Trời mở rộng hơn nữa năng lực kết nối nghiên cứu để phục vụ tốt hơn nhu cầu SXNN và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người nông dân. Việc hợp tác sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ cấu giống cây trồng địa phương, đồng thời tạo ra cơ hội giúp nông dân có thêm sự lựa chọn những giống tốt nhất".

Vừa qua, Lộc Trời liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế nhằm cung cấp bộ giải pháp tối ưu nhất trong SXNN cho nông dân; đáp ứng phù hợp với định hướng đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

HƯNG PHÚ