Tập huấn TOT về kỹ năng hỗ trợ khuyến nông

14/06/2019, 13:10 (GMT+7)

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông ở xã và thôn, bản, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp cùng dự án Plan vùng Quảng Trị triển khai khóa tập huấn “TOT về kỹ năng hỗ trợ khuyến nông” cho cán bộ khuyến nông cơ sở.

13-07-50_ton_096

Lớp tập huấn gồm có 24 học viên là khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông ở 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, đang tham gia vào dự án phát triển kinh tế giảm nghèo. Nội dung khóa học tập trung vào các chuyên đề: các kỹ năng trong đào tạo và hoạt động khuyến nông; lập kế hoạch khuyến nông; điều hành cuộc họp có sự tham gia; giám sát, đánh giá hoạt động khuyến nông; viết báo cáo hoạt động khuyến nông; viết tin bài và báo chí.

Kết thúc khóa, các học viên đã được trang bị, nâng cao kỹ năng đào tạo, tập huấn giúp họ chủ động, tự tin trong tổ chức các khóa tập huấn cho nông dân; những kiến thức đã học được sẽ  góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

PHAN VIỆT TOÀN