Tha tù trước thời hạn có điều kiện

13/11/2017, 06:40 (GMT+7)

Về bản chất, tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về với cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm...

Các phạm nhân được đặc xá. Ảnh minh họa.

Chị Nguyễn Thị Thao ở Đồng Nai xin hỏi luật sư về trường hợp của con trai chị bị xử 12 năm tù về tội cướp tài sản (cháu phạm tội lần đầu vì bị bạn bè rủ). Trường hợp của con chị liệu có được tha tù trước thời hạn không, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Rất mong được luật sư trả lời giúp.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật sư xin trả lời chị Thao như sau: Về bản chất, tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về với cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ, giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội và họ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định.

Nếu vi phạm các nghĩa vụ đến một mức độ nào đó thì Tòa án sẽ hủy bỏ việc tha trước thời hạn và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 66 như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp phạm tội lần đầu đều thỏa mãn điều kiện về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mà còn phụ thuộc vào tội danh, loại tội, mức án.

Vì tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của một số hành vi phạm tội rất lớn nên pháp luật quy định không cho phép áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện (dù đã thỏa mãn điều kiện là “phạm tội lần đầu”) với các đối tượng phạm một số tội danh hoặc một số tội phạm là tội nghiêm trọng trở lên, cụ thể như sau:

Tại khoản 2 của điều luật quy định: Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII (tội xâm phạm An ninh quốc gia), Chương XXVI (tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), Điều 299 của Bộ luật này (tội khủng bố); người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV (tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người) của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168 (tội cướp tài sản), 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản), 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy), 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy) và 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 (tử hình) của Bộ luật này.

Như vậy con chị bị kết án 12 năm tù về tội Cướp tài sản thì sẽ không thuộc đối tượng được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo điều luật này.

LG MINH HƯƠNG