Thanh Hóa: Tổng kết kế hoạch 6 tháng đầu năm

07/07/2010, 10:50 (GMT+7)

Sở NN- PTNT Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Sở NN- PTNT Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi phục vụ SX, quản lý bảo vệ đê điều và xây dựng các công trình hồ đập, các dự án vốn ODA…

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn gay gắt trên diện rộng, thời tiết vụ đông ấm…nhưng trồng trọt vẫn đạt được kết quả rất phấn khởi như: Vụ đông gieo trồng 49.321 ha đạt 82,2 % kế hoạch; vụ chiêm xuân gieo trồng cây hàng năm là 213.726 ha bằng 99,64% kế hoạch, hiện nay lúa và các cây màu vụ xuân đã thu hoạch xong, năng suất lúa ước đạt gần 59,7 tạ/ha, ngô ước đạt 41- 42 tạ/ha; sản lượng vụ xuân đạt 796.022 tấn. Sản lượng mía thu hoạch vụ ép 2009- 2010 đạt 1.554,8 nghìn tấn; diện tích trồng mới cao su 255 ha. Vụ thu mùa (đến ngày 30/6/2010): 100.377 ha lúa mùa đã gieo cấy, đạt 75,2% kế hoạch trong đó lúa lai 33.792 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện đồng bằng, trong đó các huyện Nông Cống, Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Đông Sơn, Vĩnh Lộc gieo cấy 90% diện tích…

THU HIỀN