Trà Vinh: Mặn lấn sâu vào nội đồng hơn 50 km

05/03/2015, 09:28 (GMT+7)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trà Vinh, những ngày qua tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, độ mặn tăng cao, ranh mặn lên 4‰.

Hiện nay trên sông Cổ Chiên, tại Hưng Mỹ độ mặn 13,3, cao hơn 3,3 so cùng kỳ năm 2014; Vàm Trà Vinh 9,4, cao hơn 4,9 so cùng kỳ. Trên sông Hậu tại Trà Kha 14,6, cao hơn 4,6; tại Cầu Quan 10,1, cao hơn 4,9.

Dự báo vào trung tuần tháng 3/2015 mặn tiếp tục xâm nhập hai cửa sông chính, ranh mặn 4, rủi ro thiên tai cấp độ II.

Cụ thể: trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ độ mặn 13-14, vàm Trà Vinh 10-11; trên sông Hậu tại Trà Kha 13-14, tại Cầu Quan 10-11.

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở NN-PTNT Trà Vinh, cho biết: Vụ lúa ĐX 2014-2015 Trà Vinh có 69.000 ha.

Do ảnh hưởng xâm nhập mặn, một vài địa phương hạn chế mở các cống đầu mối đã làm cho hơn 9.000 ha lúa ĐX đang làm đòng và trổ bị thiếu nước, có nguy cơ giảm năng suất.

Trong đó huyện Trà Cú có 3.300 ha, Tiểu Cần 2.550 ha, Châu Thành 2.145 ha, Cầu Ngang 950 ha, Cầu Kè 240 ha.

Hiện nay Sở NN-PTNT Trà Vinh phối hợp Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh kiểm soát chặt chẽ và điều tiết nước tại các công trình đầu mối như Cái Hóp, Rạch Rum... nhằm đảm bảo cung cấp nước phục vụ SX.

KIM NGUYÊN