Trách nhiệm của đảng viên

20/08/2014, 08:11 (GMT+7)

Đảng viên phải lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân trung thực; nếu báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực là vi phạm những quy định về Đảng.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: damtuyn@gmail.com hỏi:

Trong cơ quan tôi có đồng chí lãnh đạo có lý lịch cá nhân không rõ ràng. Cụ thể: Hồ sơ Đảng, sinh ngày 18/3/1955. Hồ sơ chính quyền sinh ngày 18/3/1958.

Vừa qua ông được Đảng ủy cấp trên đưa vào danh sách Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020, đồng nghĩa với việc ông sẽ làm việc đến năm 2018. Trong khi theo hồ sơ Đảng thì tháng 10/2014 này ông phải nhận thông báo chuẩn bị nghỉ hưu.

Gia đình ông có 6 người con (sức khỏe tốt). Trong đó có 3 người sinh sau tháng 1/1989. Theo Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì ông phải bị khai trừ đảng.

Tôi là Bí thư chi bộ, tôi biết rất rõ 2 việc trên và mọi người trong cơ quan đều biết. Giờ tôi không biết làm thế nào cho phải. Nói ra, sợ mọi người cho là tranh chức. Giấu đi, thì chưa làm tròn trách nhiệm, thậm chí mắc tội bao che. Tha thiết xin luật gia cho tôi một lời khuyên.

Trả lời:

Theo tài liệu bạn cung cấp thì người đứng đầu cơ quan hiện trong hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ có năm sinh khác nhau và trong hồ sơ cá nhân thể hiện lãnh đạo này vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình.

Theo Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn số 03 ngày 15/3/2012 của Uỷ ban Kiểm tra trung ương; Quy định số 181 ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và hướng dẫn số 09 ngày 6/6/2013 hướng dẫn thực hiện quy định số 181.

Trong những văn bản này đều quy định đảng viên phải lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân trung thực; nếu báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực: Kê khai không đúng, không đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; che giấu, tẩy xoá, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận là vi phạm những quy định về Đảng.

Đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình thì sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng.

Từ quy định của Đảng như đã nêu, áp dụng trong trường hợp bạn nêu thì với tư cách là Bí thư chi bộ bạn cần đưa vấn đề này ra họp ở ban lãnh đạo cơ quan trình bày có sự khác nhau về năm sinh của người đứng đầu cơ quan.

Bạn có thể đưa ra các hướng xử lý: Về phần xác định năm sinh, có thể do nhầm lẫn hoặc vào thời điểm họ buộc phải khai tăng tuổi… Còn vấn đề vi phạm kế hoạch hóa gia đình xảy ra đã lâu, tại thời điểm đó sao không xử lý, đến thời điểm này cần xem xét có cần phải xử lý kỷ luật hay không, tôi thấy không cần thiết.

Với tinh thần, trách nhiệm của một đảng viên, bạn cần mạnh dạn nêu ra để tập thể ban lãnh đạo bàn bạc quyết định hướng xử lý cho phù hợp với những quy định của Đảng.

LG. MINH HƯƠNG