Vận hành thử toàn bộ công trình Nhà Quốc hội vào đầu tháng 10/2014

11/08/2014, 14:58 (GMT+7)

Dự kiến đến 31/8 hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng; đến 15/9 lắp đặt xong hệ thống thiết bị để vận hành thử toàn bộ công trình vào đầu tháng 10.

Vận hành thử toàn bộ công trình Nhà Quốc hội vào đầu tháng 10/2014
Phối cảnh công trình Nhà Quốc hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác triển khai xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan, Ban quản lý Dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn nỗ lực cao nhất để thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.

Theo đó, đến 31/8/2014 phải hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng của Dự án; đến ngày 15/9/2014 phải lắp đặt xong hệ thống thiết bị để vận hành thử toàn bộ công trình vào đầu tháng 10/2014.

Về Dự án trưng bày di tích, di vật khảo cổ dưới tầng hầm công trình Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Dự án trên cơ sở ý kiến thẩm định của các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với Dự án khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe ngầm của công trình Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu yêu cầu các Bộ và cơ quan liên quan đánh giá giá trị và phương án bảo tồn di tích tâm linh đặc biệt thời Lý phát hiện được tại Lô E khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng; nghiên cứu, tính toán dự kiến điều chỉnh thiết kế và dự toán khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe ngầm trong điều kiện bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích kiến trúc tâm linh nói trên.

PV