Yên Bái: Thêm một xã đạt chuẩn

22/03/2015, 20:41 (GMT+7)

Tỉnh Yên Bái sau 4 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, điều tra ban đầu 152 xã, chỉ có 19 xã đạt 5 tiêu chí, chiếm 12,5%, 133 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 87,5%. 

Đến nay đã có 106 xã đạt 5 tiêu chí trở lên, chiếm 69,7%, 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Cuối năm 2014 xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 350/QĐ-UBND công nhận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đạt chuẩn xã NTM.

Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, cho biết: Từ nay đến cuối năm 2015, huyện Trấn Yên sẽ hoàn thành 2 xã NTM là Việt Thành và Tân Đồng như kế hoạch đã định.

THÁI SINH