Chủ nhật, 18/08/2019 01:34 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

PVN phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

13/01/2018, 07:54 (GMT+7)

“Ngành dầu khí phải có đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế, cùng với đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”

Ngày 12/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động ngành dầu khí nói chung, PVN nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh (bên trái) và Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

“Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh rất khó khăn của cả nước và của riêng Tập đoàn trong năm 2017. Những kết quả mà PVN đã đạt được trong năm 2017 là tín hiệu cho giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn”, Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn phân tích nhiều mặt còn hạn chế, yếu kém; chia sẻ với những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Do đó, ngành dầu khí đang đứng trước yêu cầu hết sức nặng nề, đó là vừa nhanh chóng khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém thời gian trước, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển những lĩnh vực cốt lõi, xứng đáng vị thế của một trong những Tập đoàn trụ cột trong phát triển kinh tế-xã hội.

“Những khó khăn trong năm 2017 có thể đã là 'đáy' của một chu trình phát triển. Trong khó khăn là cơ hội để ngẫm nghĩ, để nhìn lại đúng về mình, là cơ hội để hoàn thiện Tập đoàn. Không ai là không gặp khó khăn. Nhưng chính trong khó khăn phải luôn bản lĩnh để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, từ đó tiếp tục đi lên”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu PVN phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/07/2015 của Bộ Chính trị và các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

“Ngành dầu khí phải có đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế, cùng với đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

“Trong năm 2018, tôi đề nghị Tập đoàn triển khai có hiệu quả 8 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 12/7/2017 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2020”, Phó Thủ tướng lưu ý thêm.

Về các nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu tập thể lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng của người lao động trong toàn Tập đoàn, từ đó tạo sự đoàn kết, quyết tâm trong mọi cán bộ, người lao động để hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu toàn diện bộ máy quản lý từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát huy truyền thống ngành dầu khí, đặc biệt là tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp.

“Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. PVN phải tiến hành tái cơ cấu Tập đoàn và các đơn vị thành viên, trong đó lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp; từ đó tiến hành tái cơ cấu đầu tư, quản trị doanh nghiệp, nhân sự; tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên theo kế hoạch”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

VN cũng phải tập trung nguồn lực để chỉ đạo xử lý các tồn tại của 5 dự án khó khăn, yếu kém: Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất và 3 nhà máy nhiên liệu sinh học.

Đồng thời, xây dựng các giải pháp để thu hút vốn đầu tư để phát triển ngành dầu khí như FDI, DDI, vốn của các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án của Tập đoàn.

Về sản xuất, PVN phải có giải pháp đẩy mạnh việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí; đẩy mạnh các dự án khai thác khí quan trọng (Khí Lô B, Cá Voi Xanh); đẩy nhanh tiến độ các dự án còn chậm so với yêu cầu; chuẩn bị các dự án nhiệt điện, kho chứa khí hóa lỏng cùng với các đối tác xử lý vướng mắc của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Phó Thủ tướng yêu cầu PVN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, có giải pháp khả thi để sớm ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển ngành dầu khí, phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của PVN./

ĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận