Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 26/05/2020 - 09:00

Nông thôn mới

Quản Bạ khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm 20/02/2020 - 09:26

Quản Bạ là một trong 4 huyện thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn (gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) và là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang.

Người dân Quản Bạ hăng hái làm đường giao thông nông thôn.

Người dân Quản Bạ hăng hái làm đường giao thông nông thôn.

Tính đến cuối năm 2019, huyện Quản Bạ đã có 3/13 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, đó là các xã Quyết Tiến, Đông Hà và Quản Bạ.

Thực hiện chủ trương của tỉnh và của Trung ương, trong những năm qua, huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Một trong những thành quả đạt được, để lại dấu ấn của huyện Quản Bạ là những con đường nông thôn được bê tông hóa. Đây cũng chính là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng NTM nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Riêng trong năm 2019, huyện Quản Bạ đã hoàn thành 17/17 công trình giao thông; thi công được trên 16.500 m đường bê tông, hoàn thành 02 công trình bãi rác; 03 công trình điện. Tổng số mô hình khởi nghiệp trên địa bàn huyện, tính đến cuối năm 2019 là 251 mô hình, tăng 43 mô hình so với năm 2018.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của huyện còn 33,52%, giảm 6,02% so với năm 2018 (giảm 642 hộ). Trong năm 2019 huyện đã mở được 30 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với 987 học viên. Bên cạnh đó các công tác về lĩnh vực văn hóa  - xã hôi, giáo dục, y tế được các ngành chuyên môn của huyện thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tình hình quốc phòng – an ninh được giữ vững.

 Anh Nông Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ (huyện Quản Bạ) cho biết: Nhờ có Chương trình “Một triệu tấn xi măng” của tỉnh trong xây dựng NTM đã giúp người dân các xã đẩy nhanh quá trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trong những năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến được trên 20.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn của xã.

Xác định làm đường giao thông và bê tông hóa các tuyết đường giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hôi của địa phương, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh công tác vận động nhân dân cùng chung sức tham gia làm đường và bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong đó, Nhà nước ủng hộ xi măng còn người dân đóng góp cát sỏi và ngày công lao động. Mặc dù vậy, do đặc thù là một huyện nghèo, thu nhập của người dân còn hạn chế nên vấn đề bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn của huyện Quản Bạ còn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và của Trung ương.

Ông Hạng Dương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quản Bạ cho biết: Công tác làm đường bê tông nông thôn trên địa bàn của huyện tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng do thu nhập của người dân còn hạn chế và trình độ dân trí thấp nên quá trình vận động của huyện và các phòng ban chức năng đối với người dân chưa cao.

Vì vậy, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục đóng góp ngày công lao động và hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quan-ba-khoi-sac-nho-xay-dung-nong-thon-moi-d257933.html