Chủ nhật, 23/09/2018 09:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quân đội cùng làm NTM

23/02/2012, 10:09 (GMT+7)

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ phát động thi đua hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế - quốc phòng, được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Để thực hiện tốt phong trào này, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, Binh đoàn 15 tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với tiêu chí xây dựng NTM; tiếp tục mở rộng địa bàn, ngành nghề sản xuất kinh doanh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cao su, cà phê, lúa nước cho đồng bào địa phương; phấn đấu trong vùng dự án của Binh đoàn không còn hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố chính trị địa phương vững mạnh toàn diện. Phối hợp, tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng biểu dương những đóng góp của Binh đoàn 15 vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Đồng thời mong muốn trong thời gian đến cùng với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, Binh đoàn gắn chặt với địa phương và địa bàn nông thôn, cụ thể hóa chi tiết các nội dung thực hiện một cách thiết thực, cùng với đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình mà Đảng, Nhà nước đề ra.

ĐĂNG LÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận