| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 19/04/2021 - 21:57

Khoa học - Công nghệ

Quản lý chặt việc khai thác, sử dụng nước ngầm ở vùng biên

Thứ Hai 29/07/2019 - 08:47

Ông Phan Trung Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai vừa ký công văn số 758/UBND-TNMT về việc hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.

19-34-01_nh_hot_dong_khon_nuoc_ngm_gi_o_dy_duoc_qun_ly_cht_che_3
Hoạt động khoan nước ngầm giờ đây được quản lý chặt chẽ

Theo đó, UBND huyện Ia Grai yêu cầu Phòng TN- MT, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất về việc bảo vệ nguồn nước và tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước.

Việc khoan nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt phải chấp hành việc xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục xin cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn.

Đặc biệt, phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không có giấy phép tổng hợp báo cáo về UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quan-ly-chat-viec-khai-thac-su-dung-nuoc-ngam-o-vung-bien-d247713.html