Thứ bảy, 23/06/2018 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quản lý một số sâu bệnh hại chính trên nhãn

24/05/2010, 09:41 (GMT+7)

Trên nhãn (vải) có tới 35 loài sâu hại và 16 loại bệnh hại. Nhãn lại là cây lâu năm, mầm sâu bệnh thường lưu tồn năm này qua năm khác nên phải biết cách quản lý chúng thì việc phòng trừ mới hiệu quả.

Trên nhãn (vải) có tới 35 loài sâu hại và 16 loại bệnh hại nhưng bọ xít nhãn, sâu đục trái và bệnh sương mai trên nhãn là những sâu bệnh chính gây thiệt hại nặng cho vườn nhãn. Nhãn lại là cây lâu năm, mầm sâu bệnh thường lưu tồn từ năm này qua năm khác nên nhà vườn phải biết cách quản lý chúng thì việc phòng trừ mới hiệu quả...

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 11 Báo NNVN số 102 ra ngày 24/5/2010)

KS. NGUYỄN NGỌC XUÂN THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận