Thứ ba, 17/09/2019 11:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quản lý nhãn hiệu tập thể nếp Phú Tân

03/03/2015, 06:15 (GMT+7)

"Thương lái không mua sản phẩm nếp Phú Tân khi đóng gói là thông tin chưa chính xác". 

Đó là khẳng định của ông Trần Hữu Lộc, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Tân (An Giang) về tình hình sử dụng nhãn hiệu tập thể (NHTT) nếp Phú Tân tại cuộc họp do Sở KH-CN, Sở Công thương An Giang và UBND huyện Phú Tân tổ chức.

Bao bì nếp Phú Tân

Các bên cho rằng nhãn hiệu nếp Phú Tân sử dụng chưa đúng như đăng ký ban đầu, công tác quản lý thiếu chặt chẽ, chưa khai thác một cách hiệu quả. Hoạt động SX còn manh mún, nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ trong phạm vi hẹp nên nhu cầu gắn nhãn hiệu lên sản phẩm của một số thành viên vẫn chưa cao.

Tổ chức chủ sở hữu chưa ban hành các văn bản làm cơ sở cho việc quản lý NHTT. Các thành viên tham gia chưa nhận thức đầy đủ về Quy chế sử dụng NHTT, các quy trình SX đã được đề ra cũng như giá trị của nhãn hiệu nếp Phú Tân.

Đa số thành viên tham gia sử dụng NHTT không trực tiếp SX nếp Phú Tân (trong 8 HTX thành viên, chỉ 1 HTX là SX, còn lại chỉ làm nhiệm vụ tưới tiêu) nên chưa quan tâm đúng mức đến giá trị của nhãn hiệu này.

Trong thời gian tới, cần tổ chức lại mô hình quản lý NHTT nếp Phú Tân cho phù hợp. Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý NHTT; xây dựng hệ thống, phương tiện quảng bá và khai thác giá trị NHTT; chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác quản lý và phát triển NHTT.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm nếp Phú Tân; tìm nhà đầu tư phát triển sản phẩm và xúc tiến thương mại cho nếp Phú Tân vào các siêu thị...

HƯƠNG HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận